Traductille vahva suositus asiakkailta: NPS 92,5

Traductin asiakastyytyväisyyttä mitattiin jälleen vuodenvaihteessa, kuten tapana on aika ajoin ollut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Viime vuosina olemme hakeneet selkeää vertailukelpoisuutta selvittämällä NPS-suosittelijaindeksin, joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella palvelujamme muille.

Traductin ihmisiä, tietokone, keskustelu

NPS-suosittelijaindeksimme oli tällä kertaa 92,5, mikä on todella hyvä lukema, kun ajatellaan maksimi on sata ja että suomalaisyritysten keskiarvo on hiukan tutkimuksesta riippuen liikkunut viime vuosina noin 50 pisteen tuntumassa.

Pyysimme vastaajia nimeämään viisi tärkeintä prioriteettia käännöspalvelua arvioitaessa. Vastauksista muodostui seuraavanlainen käännöspalvelun laatukriteereiden viiden kärki: 1. terminologian oikeellisuus (nimetty 75,0 prosentissa vastauksista), 2. tekstin ymmärrettävyys/käytettävyys loppukäyttäjälle (62,5 %), 3. nopea toimitusaika (60,0 %), 4. toimitusajan pitävyys (57,5 %) ja 5. kääntäjän asiantuntemus asiakkaasta/asiakkaan alasta (50,0 %).

Toisin sanoen ehkä yllättävänkin selkeästi useimpien mielestä tärkeintä on korrekti terminologia, tämän jälkeen seuraavat tiiviisti lähellä toisiaan tekstin käytettävyys ja kääntäjän asiantuntemus sekä toisaalta myös toimitusaika ja sen pitävyys. Laatua pitää tulla, mutta ajallaan.

Tärkeä tavoite on myös vinkkien kerääminen palvelun ja toimintamme kehittämiseksi, ja muutamia tämän suuntaisia avoimia vastauksia ja palautteita myös saatiin – suuret kiitokset niistä! Ykkösenä lisäpalvelutoiveissa olivat hienokseltaan videotekstitykset, joten niihin tulemme kiinnittämään huomiota. Lisäksi mainintoja saivat myös toimituksellinen sisältö ja graafiseen tuotantoon liittyvät palvelut.

Mikä sinulle on tärkeintä käännöspalveluissa? Miten voisimme tukea liiketoimintaasi vieläkin paremmin? Kerro meille, otamme palautetta ja toiveita mielellämme koska tahansa!

Turkka Kulmala
Traductin tj.