Terminologia vaikuttaa brändiisi, halusit tai et

Yrityksesi viestinnässä oikeellisilla termeillä on merkittävä rooli. Traductin asiantuntevat termipalvelut auttavat yritystäsi pitämään terminologianne iskussa. Pyysimme asiakastyytyväisyyskyselyssämme asiakkaitamme nimeämään viisi tärkeintä asiaa käännöspalveluissa, ja terminologia nousi vahvasti kärkeen: 81 prosenttia vastaajista oli siis sitä mieltä, että termien oikeellisuus on heille se tärkein asia käännöspalveluissa. Siispä olemme ottaneet palautteen huomioon ja nostaneet terminologian ja termityön roolia Traductin palvelutarjonnassa. 

 

Terminologian oikeellisuus vaikuttaa yrityksesi uskottavuuteen


Mutta onko sillä niin väliä, mitä sanaa käyttää, jos asian kuitenkin ymmärtää? Siinäpä se – kun merkitykset tarpeeksi horjuvat, ymmärtämisenkin kanssa alkaa olla vähän niin ja näin. Termit ovat tärkeitä juuri siksi, että termi ei ole tavallinen sana, jonka merkitys on enemmän tai vähemmän tilanteesta kiinni, vaan “nimilappu” yksiselitteisesti määritellylle käsitteelle, jonka pitää olla selvä kaikille, niin yrityksen omalle väelle kuin kaikille ulkopuolisille sidosryhmille, ennen muuta asiakkaalle. Termityöllä voidaan varmistaa, että kaikki puhuvat samoista asioista samoilla nimillä.  
 

 

”81 prosenttia vastaajista oli siis sitä mieltä, että termien oikeellisuus on heille se tärkein asia käännöspalveluissa”  

 

Yleiskielen sanoissa on aina tiettyä väljyyttä ja tilannesidonnaisuutta. Voidaan sanoa vaikkapa, että firman konttori on naapuritalossa ja että Mikko on ollut talossa viisi vuotta – ensin talo todella tarkoittaa rakennusta, mutta sitten yritystä. Ketään ei kuitenkaan haittaa, koska merkitys on asiayhteydessä selvä ja sanonta kaikille tuttu. 
 
Kun siirrytään yleiskielestä täsmälliseen ammattikieleen, merkitysten väljyyttä ja tilannesidonnaisuutta tulee välttää ja terminologian tarkkuutta vaalia. Ihannetapauksessa samaa käsitettä kuvaa aina sama termi, eikä samalla termillä ole mitään muuta merkitystä. Ilman systemaattista termityötä ja termipalvelujen käyttöä termilogian yhtenäisyys voi olla yritykselle melkoinen haaste. Erityisesti yritykset, joilla on useampia eri toimipisteitä, hyötyvät merkittävästi systemaattisesta termipalvelujen käytöstä.
 

 

Termipalvelumme auttavat pitämään yrityksesi termit selkeinä ja kirkkaina

Yrityksen oma terminologia – siis miten omista tuotteista ja palveluista puhutaan, mitä käsitteitä ja termejä käytetään – vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, tuotannosta markkinointiin, myyntiin sekä näihin liittyvään sisällöntuotantoon ja luonnollisesti myös sisältöjen kääntämiseen. Terminologinen epäselvyys on varsin yleinen ongelma, joka aiheuttaa väärinkäsityksiä, turhaa työtä ja lisäkustannuksia. Yhdenmukainen terminologia puolestaan säästää työtä, aikaa ja rahaa. Yhä enemmän verkon välityksellä tapahtuva liiketoiminta ja kaupankäynti korostaa entisestään yhtenäisen, myös terminologisesti korrektin brändiviestinnän merkitystä

 
Toisin sanoen selkeä käsitejärjestelmä ja ymmärrettävä terminologia kirkastavat brändiä, huonot valinnat hämärtävät ja tahraavat myös tuotetta ja palvelua. Eräässä laajassa kyselytutkimuksessa 72 prosenttia vastaajista katsoi, että epäjohdonmukainen terminologia vaikuttaa kielteisesti yrityksen brändiin.Termipalveluja käyttämällä voit parhaiten ehkäistä epäjohdonmukaista ja epäselvää terminologiaa.
 

 

Hallitse yrityksesi termejä ja hyödynnä Traductin termipalveluita

Traductin tehoratkaisu yrityksesi terminologian hallintaan on termipankki qTerm: Ammattikääntäjien tuottama termitieto viedään pilveen, jossa se on reaaliaikaisesti myös omassa käytössäsi. Hyöty on molemminpuolinen – kääntäjät pysyvät selvillä oikeista termeistä ja samalla omat sisällöntuottajasi voivat käyttää sanastoa työssään. Kaikkien työ tehostuu, ja viestintä on helpompi pitää yhtenäisenä. Hyöty on merkittävä, varsinkin jos organisaatiollasi on paljon sisällöntuottajia eri toimipisteissä. 

 
Käsitteiden ja terminologian epäselvyyksiin ei aina ole helppo vaikuttaa, mutta viestivän organisaation omassa hallinnassa olevan termistön kirkkaudesta kannattaa pitää tarkka huoli. Otetaan yhdessä termit haltuun ja pannaan ne pilveen! 
 
Systemaattisen termityön etuja:  
•    Johdonmukainen ja yhtenäinen terminologia kirkastaa organisaatiosi brändiä: viestintä on täsmällistä ja ammattimaista.  
•    Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä tehostuu, aikaa säästyy ja vältetään väärinkäsityksiä, kun kaikki puhuvat samoista asioista samoilla termeillä.  
•    Pilvipohjainen termipankki valjastaa kääntäjien ja asiantuntijoiden tietämyksen koko organisaation käyttöön.  
•    Pilvialusta on tehokas palautekanava organisaation asiantuntijoilta kielipalveluiden toimittajille päin: kääntäjät, editorit, tulkit, sisällöntuottajat voivat luottaa käyttämäänsä terminologiaan, eikä samoja asioita tarvitse korjata moneen kertaan.  
 
Ps. Traductin tarinoissa on perusteltu terminologisen ajattelun merkitystä aiemminkin julkaisussa “Miksi terminologiafriikki”. 

 

Tästä pääset lukemaan lisää Traductin termipalvelusta!
 
 
Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki