Våra kunder rekommenderar Traduct starkt: NPS 92,5

I årsskiftet blev det igen aktuellt att mäta Traducts kundnöjdhet, en tradition vi har upprätthållit sedan millennieskiftet. De senaste åren har vi strävat efter tydlig jämförbarhet genom att ta reda på NPS-rekommendationsindexet, som mäter kundernas vilja att rekommendera våra tjänster till andra.

Traductin ihmisiä, tietokone, keskustelu

Vårt NPS-värde var i år 92,5 vilket är en utmärkt siffra med tanke på att det maximala värdet är 100. Utöver detta har medelbetyget för finländska företag beroende på undersökning varierat de senaste åren kring 50-strecket.

Vi bad respondenterna att nämna sina fem viktigaste prioriteter när de bedömer översättningstjänster. Av svaren som vi fick bildades följande topp-fem-lista över kvalitetskriterierna för översättningstjänsten: 1. korrekt terminologi (nämndes i 75,0 % av svaren), 2. textens begriplighet/användbarhet för slutanvändaren (62,5 %), 3. snabb leveranstid (60,0 %), 4. leveransens punktlighet (57,5 %) och 5. översättarens expertkännedom om kunden/kundens bransch (50,0 %).

Med andra ord är, kanske förvånansvärt tydligt, den viktigaste faktorn för de flesta korrekt terminologi, följt av den jämna kampen mellan textens användbarhet och översättarens expertis, å andra sidan även leveranstiden och hur väl den håller. Kvalitet ska det vara, men i tid.

Ett viktigt mål för oss är också att samla in tips för att utveckla vår tjänst och verksamhet, vilket vi också fick genom öppna svar och feedback – stort tack! Den mest önskade tilläggstjänsten var översättning av videoundertexter, vilket vi kommer att fästa uppmärksamhet på framöver. Även tjänster relaterade till redaktionellt innehåll och grafisk produktion nämndes.

Vad är viktigast för dig när det gäller översättningstjänster? Hur kan vi stöda din verksamhet ännu bättre? Berätta för oss, feedback och önskemål är alltid välkomna!

Turkka Kulmala
Traducts VD