Miksi terminologiafriikki?

Olen ottanut tavakseni allekirjoittaa nämä blogikirjoitukset kolmella luonnehdinnalla: Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki. Mitä tarkoitan viimeksi mainitulla?

Minulle termin, käsitteen ja tarkoitteen kolmiyhteys on pyhä.

Sanat eivät vastaa toisiaan, missään kieliparissa – jos todella tarkkoja ollaan. Mitä mutkikkaammasta ilmiöstä on kysymys, sitä enemmän korostuvat käsitteet. Vain niiden kautta löytää todellisia, aitoja käännösvastineita.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Fyysisen todellisuutemme (ja toki myös ihmisten ajattelun ilmiöt, abstraktit rakennelmat, tieteelliset teoriat, uskomusolennot, satuhahmot) on terminologian tarkoite. Kun puhumme puusta, sanamme viittaavat tietynlaisiin puuvartisiin kasveihin tai niiden muodostamaan puuainekseen. Kenties tarkoitamme oikeastaan rakennustarviketta taikka polttopuuta. Puu ei ole termi, eikä se ole käsite vaan aivan konkreettinen kasvi tai aines.

Käsite on se ajatuksellinen mielikuva, jonka puusta muodostamme. Jos operoidaan täsmällisesti määritellyllä terminologialla, käsite on tarkemmin tiedon yksikkö, jonka sen käsitepiirteet yksiselitteisesti muodostavat. Puu voidaan määritellä puuvartisen kasvin kasvumuodoksi, joka on yleensä vähintään kaksi metriä korkea ja jolla on runko ja latvus. Samalla käsite voidaan suhteuttaa yläkäsitteeseen (kasvumuoto) ja lähikäsitteisiin (kasvi, puuvartinen). Näin käsitteet liittyvät toisiinsa – kuten puun juuristo haarautuu rungosta.

Termi puolestaan on tietyn käsitteen nimitys tietyssä kielessä. Puun ja puuaineksen määritelmistä ja käsitepiirteistä voi esimerkiksi päätellä, että kasvava puu on englanniksi tree, puuaines on wood, kun taas puutavaran vastineita ovat brittienglannissa timber ja amerikanenglannissa lumber.

Täsmällisen käsitteen ja määritelmän – ja vain niiden – kautta kääntäjä pystyy arvioimaan luotettavasti, mitkä todella ovat toisiaan vastaavia termejä eri kielissä.

Siksi olen terminologiafriikki.

Toivotan kaikille blogini lukijoille rauhaisaa, rentouttavaa ja hauskaa joulua!

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.